Preaload Image
WhatsApp Image 2021-09-26 at 8.55.20 AM

فرزانه شریفی

مدیر انستیتو ملی بازی‌‌سازی

رزومه

 

تجارب حرفه‌ای مرتبط:
– مدیر پژوهش‌های دانشگاهی و رویدادهای پژوهشی معاونت پژوهش بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای
-مدیر پروژه کنفرانس تحقیقات بازی‌های دیجیتال (DGRC)
-مدیر مسئول ماهنامه مطالعات بازی: دریچه
-عضو شورای سیاستگذاری و کمیته علمی کنفرانس تحقیقات بازی‌های دیجیتال (DGRC)
-دبیر تحریریه مجله بازینامه
– مدرس دانشگاه آزاد اسلامی و پیام نور

سابقه تحصیلی:
-علوم ارتباطات، دکتری تخصصی، دانشگاه آزاد اسلامی (عنوان رساله: بازنمایی دیپلماسی رسانه‌ای آمریکا در صنایع فرهنگی دیجیتال: مطالعه موردی بازی ندای وظیفه از سال 2007 تا 2014)
-علوم ارتباطات اجتماعی، کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
-روابط عمومی، کارشناسی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

کتب:
-تألیف کتاب «دریچه‌ای به مطالعات بازی‌های دیجیتال»، انتشارات دانشگاه صداوسیما، 1397.
– تألیف کتاب «بازی‌آگاهی و عوامل موثر بر ارتقای سواد دیجیتال»، تهران: انتشارات پشتیبان، 1395.
-تألیف دو فصل از کتاب مقالات منتخب همایش ملی سواد رسانه ای و مسئولیت اجتماعی، تهران: انتشارات پشتیبان، 1395.
-تألیف یک فصل از کتاب مجموعه مقالات کنفرانس چالش‌ها و فرصت‌های فضای مجازی با رویکرد سلامت و ارتقای پیشگیری، انتشارات توانا گستر (1395)

مقالات ژورنالی:
-بازنمایی شرقِ فرودست و غربِ فرادست در بازی‌های دیجیتال: نمونه‌پژوهی ندای‌وظیفه (علمی-پژوهشی و ISC)
-فراترکیب مطالعات بازی‌های دیجیتال سیاسی و جنگی (علمی-پژوهشی و ISC)
-گفتمان پسااستعماری در ادبیات جهان (تحلیل گفتمان رمان ریشه‌ها)
-شخصیت فرامدرن در بازی‌های دیجیتال با تاکید بر مولفه های هویت و جنسیت
-تاثير فضاي مجازي بر تحولات ارتباطات سياسي (علمی-پژوهشی)
-نقش رسانه‌های صنعت حمل و نقل در توسعه گردشگری ملی (علمی-پژوهشی)
– نقش رسانه‌های صنعت حمل و نقل در توسعه گردشگری ملی (علمی-پژوهشی)
-گفتمان انتقادی توسعه اجتماعی در سینمای ایران با تکیه بر مفاهیم عدالت اجتماعی، معلولیت و توانمندسازی

مقالات کنفرانسی:
– The Role of Consumer Decision Making Styles on The Purchasing Process in Digital Games, DGRC2018, IEEE
– مرور سیستماتیک مطالعات بازی‌های دیجیتال با تکیه بر رویکرد سواد بازی»، DGRC2017 (1396)
-بررسي سواد بازي‏هاي ويديوئي- رایانه‌ای در نظریه و کاربرد، دومین کنفرانس ملی بازی‌های رایانه‌ای؛ چالش‌ها و فرصت‌ها-اصفهان (1395)

سایر اعضاء