Preaload Image
WhatsApp Image 2021-09-26 at 8.55.20 AM

فرزانه شریفی

مدیر انستیتو ملی بازی‌‌سازی
WhatsApp Image 2021-09-26 at 8.55.19 AM

محمد قدیم آبادی

مدیر تولید و انتشار محتوا
WhatsApp Image 2021-09-26 at 8.55.22 AM

حامد خسروی

مدیر آموزش
12

شهرزاد خدایی

مدیر تولید محتوا و امور مالی